Dit intitiatief wordt gesteund door

diverse (fiets) fabrikanten en toeleveranciers hebben reeds hun engagement bevestigd