Smart mobility

° eigen projecten


    We nemen zelf op heel regelmatige basis het innitiatief om nieuwe ontwikkelingen op te starten.


     Zo werd reeds met succes een eigen fiets- deelsysteem ontwikkeld. Nieuwe modules en mogelijkheden worden continue toegevoeg. We werken hierbij ook 

     gestaag verder aan de uitbouw van een full service pakket (incl. eigen ontwikkelde fietsen, stallingen en oplaadvoorzieningen). 


     Vanaf 2020 zullen we ons ook in het bijzonder focussen op de fietslogistiek en hiertoe
° maatwerk


    Op vraag van steden, gemeenten en bedrijven kunnen we ook maatwerkoplossingen voorzien.

    We werken hiertoe op diverse domeinen (soft- hardware, engineering, ...)  samen met diverse externe partners


Partners

We willen Vlaanderen als maakregio voor innovatieve duurzame mobiliteitsoplossingen op de kaart zetten. Doorheen al onze projecten kiezen we dan ook steeds resoluut voor de samenwerking met Vlaamse, dynamische partners. 


We staan hierbij steeds open  om in contact te treden met nieuwe potentiële partners/ bedrijven dewelke mee willen investeren in de groei en het aanbod van innovatieve mobiliteitsoplossingen