Partners:

O&O bikesharing

Bikesharing, ofwel de steeds schaarser wordende publiek ruimte optimaal benutten zo o.a. door het delen van fietsen. Aan de basis een heel duurzaam mobiliteitsconcept, evenwel wordt dit model in vele grootsteden commercieel uitgehold met vaak een wildgroei aan verschillende systemen tot gevolg.


Vzw Bycykel wil terug naar de oorsprong van dit mobiliteitsmodel en heeft als doel om het bestaande, voornamelijk private fietspatrimonium, optimaal te benutten en hierbij de fietser te ontzorgen en een oplossing te bieden voor bestaande ergernissen (in hoofdzaak fietsdiefstal alsook gebrekkige fietsinfrastructuur). 


Eerder dan massaal nieuwe grootschalige fietsverhuursystemen te introduceren moet er minstens eerst gefocust worden om de vele fietsen in particulier bezit/ de vele private fietsen aan treinstations en mobi-hubs maximaal te benutten.


Vzw Bycykel ontwikkelt hiertoe een uniek, flexibel, laagdrempelig hybride fietsdeelsysteem. Verschillende modules werden reeds ontwikkelt en worden in de praktijk reeds door steden en bedrijven gebruikt. 2019 wordt een bijzonder jaar waarbij verschillende nieuwe toepassingen zullen worden geïntroduceerd.

datum gewijzigd: 16/01/2017