voor wie

Het deelfietsensysteem is een eenvoudig, laagdrempelig systeem dewelke gebruik maakt van de bestaande faciliteiten (in het bijzonder de bestaande fietsenstallingen, de fietsen die reeds in het patrimonium aanwezig zijn). Er zijn geen dure infrastructuurwerken nodig, het traditionele ringslot wordt vervangen door een intelligent/elektronisch fietsslot waardoor het systeem bijzonder geschikt is voor:

 

° kleine gemeenten en grote steden

 

° kleine en grote bedrijfssites

 

° recreatieve doeleinden

 

° de detailhandel

 

° projectontwikkelaars

Copyright @ All Rights Reserved

Maatschappelijke Zetel:

Bijlokestraat 21A - 9070 Destelbergen - Belgium

Phone: +32 9 377 87 70

E-mail: info@bycykel.be

BTW-nr: BE 0644 731 581

Rekeningnr: BE53 5230 8088 6153