1. Software oplossingen


  • Maatwerk
  • Gedeelde mobiliteit (in het bijzonder private en publieke deelfietsen)
  • Duurzame stadsdistributie
  • Fiets apps (beheer van weesfietsen, deelfietsen, stallingen, fietsroutes...)

...


  2. Consultancy en adviesBycykel vzw kan samen met haar externe partners een mooi palmeres aan gerealiseerde fietsprojecten voorleggen. Deze kennis willen we inzetten om nieuwe projecten te ondersteunen.


  3. Hardware oplossingen

 

  • Maatwerk
  • Slimme fietssloten
  • Mobi punten
  • Innovatieve stadsdistributie

...


4. Bikesharingvzw bycykel voorziet een totaalpakket en dit voor zowel kleine als grote bedrijven, kleine gemeenten, grote steden, detailhandelaars, uitbaters van recreatiedomeinen, vastgoedontwikkelaars....

Kortom voor éénieder die wil inzetten op duurzame mobiliteit.

Voor gemeenten, steden, belangenorganisaties en bedrijven

Maatschappelijke Zetel:

Bijlokestraat 21A - 9070 Destelbergen - Belgium

Phone: +32 9 377 87 70

  Copyright @ All Rights Reserved

E-mail: info@bycykel.be

BTW-nr: BE 0644 731 581

Rekeningnr: BE53 5230 8088 6153

Privacyverklaring